لیست فعالیت ها

 

 شرکت تعاونی کشاورزی و گیاهان دارویی فریمان

1-   برنامه ریزی جهت کشت و فراوری گیاه خربزه تلخ ( درمان دیابت)

2-  برنامه ربزی جهت تولید سرکه های  سنتی و پربیوتیک

3-  برنامه ریزی جهت تولید آبنبات و نبات گیاهی

4-  برنامه ریزی جهت تولید انواع میوه خشک

5-  برنامه ریزی جهت تولید انواع دم نوشهای گیاهی

6-  برنامه ریزی جهت تولید انواع روغن ههای گیاهی

7-  برنامه ریزی جهت تولید و فراوری .بسته بندی انواع گیاهان دارویی مناسب کشت در منطقه

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد